Nútið har åkt till Hjalti och Camilla på träning

Nútið från Västeråsen

Idag skjutsade vi Nútið till Tullus. Där ska hon tränas och målet är att hon ska bedömas sommaren 2011. Spännande!

0 Responses to “Nútið har åkt till Hjalti och Camilla på träning”


  • No Comments

Leave a Reply