Gården

Skylten vid infarten i Västeråsen

År 1999 köpte vi gården i Västeråsen i Oviken. Gården ligger i vackra Storsjöbygden där utsikten över såväl Storsjön som Oviksfjällen är storslagen.
På gården finns 2 boningshus, bryggstuga, stallet och några lador.

Flygfoto över gården

Vi har fina ridvägar i området med varierat underlag; skogsstigar, skogsbilvägar, gamla fäbodvägar och grusvägar. Vi har två ridbanor;  en plan ridbana 20x20m och den nya paddocken 20x40m som ligger högt och vackert.

Gården består av 14 ha åker och 5 ha naturbetesmark.

Vi bedriver ekologisk odling på hela arealen. Växtföljden är en betes växtföljd där vinterhagarna ingår i växtföljden. Det innebär att hästarna gödslar vinterhagarna i några  år och därefter sår vi betesblandning med ängssvingel, timotej, rödklöver, vitklöver och  ängsgröe.

Rödklöver

Vi har haft demonstrationsodlingar här på gården i samarbete med SLU och Länsstyrelsen. Slåtter- och betesblandning gödslades med hästgödsel blandat med olika strömedel. Torv, halm och spån användes och alla gav bättre vall än de som ej gödslats. Det var ingen jättestor skillnad på de olika strömedlen faktiskt. Hjälpsådd i äldre vallar har också demonstrerats. En del av en rasthage som var ordentligt upptrampad på våren harvades och såddes utan plöjning. Det blev bra resultat redan första året.

Brunkulla Nigritella nigra

Vi har ett väldigt fint naturbete på ca 5 ha på gården. Där kan man finna örter som brunkulla, kattfot, fältgentiana, ormrot och grönyxne. Detta är en gammal betesmark som vi håller på att återställa.