Monthly Archive for januari, 2011

Nútið har åkt till Hjalti och Camilla på träning

Nútið från Västeråsen

Idag skjutsade vi Nútið till Tullus. Där ska hon tränas och målet är att hon ska bedömas sommaren 2011. Spännande!

Sunna från Västeråsen, f-11

F. Garri frá Reykjavík
M. Snerpa från Västeråsen
Färg: Brun utan tecken
Uppfödare: Västeråsens Islandshästar
Ägare: Anna Skotte

Sunna är ett vackert smidigt femgångssto med underbart lynne.

Såld 2014 till Anna Skotte, Tärendö!

Sunna på Dilles unghästmönstring 2014 med Anna Skotte

Sunna 2014

Sunna som föl

Sunna första sommaren

Sunna 2014